Nieuwsbrief juni 2011

Inhoud:

1 tariefdaling D-tarieven 19,1% per 1 juli besloten door NZa
2 brief van Minister aan de Tweede Kamer over vrije prijzen in de mondzorg
3 Ovap heeft een commissie ingesteld om Register in te stellen voor ‘ Orthotandartsen’
4 Op 13 en 14 april 2012 tweedaags evenement OVAP met als spreker Tiziano Baccetti

Tariefdaling D-tarieven 19,1% per 1 juli besloten door NZa
Per 1 juli 2011 zullen de tarieven voor orthodontie van tandartsen en orthodontisten worden gelijkgeschakeld en verlaagd. De D-tarieven van tandartsen zullen met 19,1 procent dalen. Welke bedragen u mag declareren per 1 juli en het dalingspercentage per tarief vindt u in deze bijlage. Ga wel even zitten voor u naar de dramatisch lage bedragen kijkt. De maatregel kent ook nog een tweede stap met nogmaals 16% verlaging per 1 juli 2012. Dit betekent feitelijk dat NZa vasthoudt aan de eerdere absurde kortingspercentages die ze eerst per 1 januari 2011 dreigde in te voeren. Wanneer er per 1 januari 2012 een vrij tarief in de mondzorg zal komen dan zal deze tweede stap niet worden genomen.
OVAP is samen met NMT VVO en ANT onaangenaam getroffen door de maatregel en is geschokt door de zwaar tekortschietende onderbouwing van de maatregel. Verder is de maatregel in flagrante tegenspraak met de besluitvorming richting vrije tarieven. Een heel aantal leden heeft al aangegeven te zullen stoppen met orthodontie, dat maakt het uitgangspunt van de patiënt op de vrije zorgmarkt alleen maar slechter omdat er minder aanbod is.
OVAP, ANT, NMT en VVO beraden zich op de juiste juridische stappen op het juiste moment. Dit wordt zeker vervolgd.
Het enige positieve besluit van NZa is het toelaten van een nieuwe prestatie te weten die van de ‘draagtijdregistratie met elektronische chip’. Het betreft een tarief van ca E109,- exclusief kosten van chip en inbouw door laboratorium.
 
Het bestuur van OVAP hoort graag van u welke consequenties deze enorme tariefverlagingen hebben voor uw praktijkvoering. Mail u reactie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Brief van Minister aan de Tweede Kamer over vrije prijzen in de mondzorg
Goed nieuws is naar onze mening dat er schot zit in de besluitvorming richting de vrije prijzen in de mondzorg. Na eerder overleg in de Tweede Kamer heeft minister Schippers nu een brief aan de kamer gestuurd waarin zij aangeeft per 1 januari te willen komen tot vrije prijsvorming in de mondzorg. De NZa moet hiertoe een driejarig experiment uitvoeren waarbij wordt onderzocht wat de effecten zijn van de vrije prijzen voor de consument. Bij sterk negatieve effecten kan de minister het experiment stoppen en terugvallen op prijsregulering. De Tweede Kamer zou voor het zomerreces nog overleg over dit onderwerp kunnen vragen. Het is ook mogelijk dat hieraan in de Tweede Kamer geen behoefte is, dan kunnen we ervan uit gaan dat de beslissing wordt doorgezet, tenzij er een binnenkort een ander Kabinet aantreedt. Het is overigens niet aannemelijk dat de Tweede Kamer overwegende bezwaren zal hebben. De vrije prijzen voor de farmacie zijn in het overleg van de Minister met de Tweede Kamer ook doorgegaan ondanks aanzienlijke tegenstand van diverse betrokken maatschappelijke organisaties.

Ovap heeft een commissie ingesteld om Register in te stellen voor ‘ Orthotandartsen’

Zoals is besloten op onze Algemene Ledenvergadering afgelopen 15 april wil de OVAP werk maken van een kwaliteitsregister voor ‘orthotandartsen’ . Dit register geeft de mogelijkheid aan onze leden om zich te profileren als  door de OVAP op orthodontisch gebied gecertificeerde tandarts. Drie van onze leden (Bibi Becking, Erk-Jan Timmer en Marco Pachon) zullen zich de komende maanden bezig houden met het invullen van de voorwaarden. Gedacht kan worden aan nascholingsverplichting op orthodontisch gebied, visitatie, minimum aantal cases per jaar en zo voort. In de nieuwe omgeving van vrije tarieven zal het mogelijk belangrijk zijn om je te onderscheiden met dit keurmerk. Van deelnemende tandartsen wordt ook verwacht dat zij ook actief deelnemen aan de activiteiten die nodig zijn om het register vorm te geven zoals bijvoorbeeld visiteren. Dit om te voorkomen dat er torenhoge kosten aan inschrijving het register komen te hangen.

13 en 14 april 2012 tweedaags evenement OVAP met als spreker Tiziano Baccetti
Noteert u in uw agenda dat OVAP op vrijdag 13 en zaterdag 14 juli 2012 een tweedaags evenement organiseert met de internationaal vermaarde spreker Tiziano Baccetti. Prof Bacceti is vooraanstaand in de orthodontische wereld als onderzoeker en onderwijzer. Hij deed onderzoek onder andere op het gebied van klasse II behandeling en timing van behandelingen. Hij heeft veel voordrachten gegeven over de hele wereld en talrijke publicaties op zijn naam staan in vooraanstaande journals.
Voor zijn CV kijkt u op www.leone.it/english/courses/baccetti.php.
Het evenement is na het paasweekeinde an 2012 gepland.
Vanwege de allure van de spreker zullen we ook proberen zoveel mogelijk collegae van buiten de OVAP te interesseren om het evenement te bezoeken.  De locatie zal nog bekend worden gemaakt. We hopen op een grote opkomst zeker ook van onze leden. Houdt die dagen dus gereserveerd voor OVAP en enthousiasmeer collegae! We hopen dat de zon voor de orthodontie weer gaat schijnen tegen die tijd vanwege de vrije prijzen in de mondzorg en dat we weer geïnspireerd en positief door kunnen met onze liefde de orthodontie.
 

 

congresbanner2019