Geachte collegae,

Het leek mij wel weer tijd voor een nieuwsbrief. Dit is niet mijn grootste hobby, maar er zijn toch weer een aantal zaken die ik met jullie wil delen.

- Ontwikkelingen rondom de tarieven en de prestatie-omschrijvingen
- De visitatie
- Het OVAP branchecertificaat
- Het OVAP congres

Tarieven

De OVAP heeft in het overleg met de NZa, KNMT en ANT duidelijk haar stem laten horen over de vermeende financiële prikkel die het gevolg is van het verschil tussen het declareren van 2 x een categorie 5 of 1 x categorie 6. Het financiële verschil hiertussen heeft altijd al bestaan. Vroeger was een start met partiële vaste apparatuur en vervolgens naar vaste apparatuur ook duurder voor de patiënt dan in een keer volledige vaste apparatuur.
Door de voortschrijdende orthodontische behandelinzichten zijn velen van ons deze behandelvolgorde gaan gebruiken. Ik hoef hier de behandelvoordelen voor de patiënt niet uit te leggen en het is dan ook jammer dat de zorgverzekeraars en de media ons in een kwaad daglicht willen zetten door ons te betichten van het onnodig gebruik maken van het kleine financiële voordeel.
Het verschil in stoeltijd tussen het plaatsen van vaste apparatuur in 1 zitting of in 2 zittingen rechtvaardigt grotendeels het verschil in het tarief naast het feit dat de start met een degainer, lunar of space-maintainer met vaste apparatuur de behandeling zeker ten goede komt.


Over de invulling van de materiaal- en techniekkosten bestaat onderling veel variatie, dit is de NZa en de zorgverzekeraars ook opgevallen en hier zal wellicht onderzoek naar worden gedaan. Het is zaak om de materiaal en techniekkosten transparant en zorgvuldig te kunnen specificeren als hierom wordt gevraagd door de patiënten en door de zorgverzekering.
Binnenkort zal er een overleg plaatsvinden met de KNMT, ANT, de OVAP en de patiëntenorganisaties NPCF en consumentenbond. Het doel is om meer transparantie en duidelijkheid te krijgen voor de patiënten over de verschillende behandelmogelijkheden en de tarieven die hiervoor door de zorgverleners in rekening worden gebracht.

Alle beroepsorganisaties en de wetenschappelijke verenigingen hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om de huidige behandelingen in de tandheelkunde van een passende omschrijving en bijbehorende puntenwaardering te voorzien.
Wij hopen dat de zorgverzekeraars en de NZa zich bereidwillig opstellen om constructief naar deze vanuit de beroepsgroep noodzakelijk geachte wijzigingen te kijken en  deze zoveel mogelijk zullen overnemen.
Over de declaraties van de myofunctionele apparatuur hebben we u laatst een nieuwsbrief gestuurd. Wij hopen dat de excessen niet meer gaan voorkomen en de zorgverzekeraars hun boycot voor vergoeding van deze tariefscode zullen opheffen.
Het is gebleken dat de orthodontische adviseurs de zorgverzekeraars hebben gevraagd om de code F401 niet op te nemen in hun vergoedingen pakket. Wij betreuren dit en gaan actief de zorgverzekeraars hierover benaderen. De OVAP zou als organisatie van de ortho-tandartsen, die meer dan 40% van de orthodontische zorg uitvoeren ook als extern adviseur door de zorgverzekeraars moeten worden gehoord als zij zulke ingrijpende beslissingen nemen.


Visitatie

De KNMT is voorvarend bezig om visiteurs op te leiden om de visitatie vaste grond te geven in de algemene praktijken. Er wordt ook gewerkt aan een orthodontische module waardoor de praktijken waarin veel orthodontie wordt gedaan ook op dat punt kunnen worden gevisiteerd. Op die manier hoeven er niet onnodig veel visitaties in een praktijk te worden uitgevoerd. Er worden “speciale” ortho-vistiteurs opgeleid. U kunt bij de aanvraag voor certificering aangeven dat u de voorkeur geeft aan een van deze visiteurs.
De klinische visitatie bij de OK leden gebeurt natuurlijk ook al op de OK dag.
Wij roepen onze leden hierbij om de visitatie positief te verwelkomen als onderdeel van een kwaliteitsverbetering in de tandheelkundige zorg. Zeker voor de OK leden is dit van belang omdat visitatie een wezenlijk onderdeel is van hun OK registratie.


Kwaliteit

Onlangs is het eerste OVAP ISO9001 certificaat uitgereikt door VOS advies maar ook Roozeboom is actief bezig om de OVAP leden van een serieus branchekeurmerk te voorzien.
Dit geeft de beroepsgroep en de praktijken een kans om positief in het nieuws te komen en aan de “buitenwereld” te laten zien dat er hard gewerkt wordt om de  kwaliteit van de zorg te vergroten.


 

watertorenCongres

De KNMT heeft zonder overleg met de wetenschappelijke verenigingen en de OVAP besloten om een ortho-congres te organiseren op 13 juni. De OVAP heeft de NVT laten weten dat wij ons volledig kunnen vinden in hun brief die aan de KNMT is gestuurd.

Geacht Hoofdbestuur KNMT,
 
De besturen van de Nederlandse Vereniging van Tandartsen – NVT – + andere verenigingen hebben kennis genomen van de KNMT nieuwsbrief waarin vermeld wordt dat de KNMT een wetenschappelijk congres zal organiseren op zaterdag 13 juni. Titel congres: Orthodontie, mooi gezond.
Het bestuur van de NVT heeft in oktober 2014 tijdens een overleg met de KNMT en de ANT van gedachten gewisseld over de rol van de beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Met name is de opzet van congressen besproken.
Duidelijk is naar voren gekomen – zie ook notulen van 6 oktober 2014 – dat de NVT en andere wetenschappelijke verenigingen de mening zijn toegedaan dat een beroepsorganisatie geen betrokkenheid moet hebben bij de wetenschappelijke invulling van congressen / cursussen. Dit is specifiek een rol van de wetenschappelijke verenigingen. Voor de transparantie zou het ook zeer plezierig zijn indien de beroepsorganisatie en de wetenschappelijke verenigingen zich ieder op hun ‘’eigen gebied’’ bewegen.
Tijdens het overleg op 6 oktober is naar voren gekomen dat de KNMT het een goede suggestie vond om in samenwerking met (een) wetenschappelijke vereniging(en) eventueel haar congres op te zetten.
Het is teleurstellend te bemerken dat de KNMT zich toch op het vlak begeeft waar niet haar rol ligt. De beroepsorganisatie  zou zich moeten bezig houden met haar maatschappelijke taken. Het zou een beroepsorganisatie ook kunnen versterken indien zij de samenwerking zoekt met wetenschappelijke partijen in plaats van zelf zich op dit gebied te begeven.

 


Voor het OVAP congres in op 25-27 juni zijn nog plaatsen beschikbaar.
Het aantal plaatsen voor de pre-en after course met o.a. interactieve behandeladvisering voor uw eigen patiënten door Gerry Samson zijn bijna volgeboekt. Wees er snel bij om hier nog voor in te schrijven. Het belooft net als vorig jaar weer een enerverend en interessant congres te worden. Dus schrijf snel in op www.ovap2015.com

Wij hopen velen van onze leden te zien en te spreken op het OVAP congres.

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de OVAP zal plaatsvinden voorafgaande aan het congres op vrijdag 26 juni om 9.00 uur

Met vriendelijke groet,
Peter Lamark,
Voorzitter OVAP

congresbanner2019