NZa wil tarieven orthodontie fors verlagen

Vandaag was te lezen in het FD dat de Nederlandse Zorgautoriteit NZa voornemens is per 1 januari 2011 de Orthodontistentarieven (O-tarieven) 34% te verlagen en de tandartstarieven voor orthodontie (D-tarieven) per 1 januari aan dat verlaagde tarief gelijk te stellen. Dat betekent dat de D tarieven die de leden van OVAP berekenen ca 40% zullen dalen.

De OVAP is geschokt door het voorgenomen besluit van NZa. Wij zien grote problemen voor de continuïteit van de orthodontische zorgverlening. Veel praktijken zullen bij deze tarieven niet rendabel meer blijken en moeten sluiten. De bereikbaarheid en de kwaliteit van de zorg zullen ernstig in het gedrang komen. Wij voorzien dat het voor algemeen practici niet meer haalbaar zal zijn om in hun praktijk orthodontische behandelingen uit te voeren. Kortom we vrezen dat de orthodontische zorgverlening in Nederland grote schade zal oplopen door deze maatregel.

Ovap is ook geschokt door de werkwijze van de NZa die tegen gemaakte afspraken in de D tarieven wijzigt zonder onderzoek te doen naar tandartsen die D tarieven berekenen.

De Ovap zal dan ook aandringen bij de koepelorganisaties (ANT NMT) om alle mogelijke stappen te nemen om zich te verzetten tegen deze maatregel. Ook zal OVAP waar mogelijk en wenslijk zelf procedures (mede)voeren..

OVAP stoort zich bijzonder aan de suggestie van de Consumentenbond dat de consument jarenlang teveel heeft betaald. De orthodontische zorgverlening in Nederland was al; goedkoop in Europees perspectief. En de sector wordt nu gedwongen een onrealistisch lage prijs voor de zorgverlening te rekenen. De sector nu neerzetten als zou deze de consument tekort gedaan hebben vinden we beneden alle peil.

NZa heeft een onderzoek verricht bij orthodontisten die in 2006 en 2008 het O tarief declareerden. Via fiod-achtige procedures waarbij verplicht inzage in alle boeken moest worden gegeven kwam men tot een overzicht van omzet, kosten en verdiensten van deze collega’s. Deze verdiensten werden vergeleken met het norminkomen van ca 140.000 en vielen een stuk hoger uit. De simpele redering was vervolgens het tarief zover te verlagen dat de gemiddelde gemeten praktijk als rendement 140.000 zou overhouden.

Er is van alles op te merken over het onderzoek en de verwerking van de gegevens . Dat is door zowel ANT als NMT uitgebreid gedaan. Er was echter slechts marginaal de bereidheid te luisteren naar onze kritiek op het onderzoek en de beleidsmatige interpretatie van de gegevens. Verder werd door NZa geen inzage gegeven in de onderzoeksresultaten waardoor er niet na te gaan is hoe de verwerking van de gegevens heeft plaatsgevonden..

Het voert te ver hier weergave te doen van alle door ons ingebrachte argumenten.
Een overzicht van de reactie van ANT (van de hand van de bestuursleden van OVAP Hoogeveen en Haarsma) vind u hier.

Het commentaar van de ANT van vandaag op het besluit ziet u hier.

 

congresbanner2019