• Mogelijk zal NZa zich tot u wenden voor informatie

  Gevoeligheidsanalyse NZa verlaging orthodontietarieven.
  Zoals reeds eerder gemeld is, na het besluit de orthodontistentarieven (O-tarieven) drastisch te verlagen, het voornemen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om ook de tandartstarieven voor orthodontie (D-tarieven) zodanig te verlagen dat deze gelijk zullen worden aan de verlaagde O-tarieven.

  Om uit te vinden wat de effecten van deze maatregel zouden zijn op de orthodontische zorgverlening, is de NZa een zogenaamde ‘gevoeligheidsanalyse’ gestart. Zowel de ANT als de NMT hebben de NZa gewaarschuwd dat de voorgenomen sterke daling van de tarieven zal betekenen dat veel collegae zullen stoppen met orthodontie en dat daardoor de bereikbaarheid van de zorg in gevaar komt. De ANT is inmiddels een juridische procedure gestart tegen het voorgenomen besluit.
  Zoals u onder andere in Dentz heeft kunnen lezen, meent de NZa dat het erg mee zal vallen met deze aanboduitval. Toch ziet de NZa kennelijk aanleiding om dit oordeel met  nader onderzoek te toetsen aan de praktijk.

  Verzekeraars
  Voor deze analyse zal de NZa informatie inwinnen bij tandartsen en bij verzekeraars. De verzekeraars is bijvoorbeeld gevraagd om een overzicht te geven welke tandartsen orthodontische verrichtingen declareren en voor welk bedrag. Ook is de verzekeraars gevraagd hoeveel de reisafstand is tussen de praktijk van de zorgverlener en de woonplaats van de verzekerde.

  Tandartsen
  Tandartsen, dus ook u, kunnen ook een informatie verzoek ontvangen. Vragen zouden kunnen gaan over het wel of niet continueren van orthodontische zorgverlening in uw praktijk na drastische verlaging van uw tarief. Ook kan de NZa informeren wat de alternatieven zijn voor uw patiënten wanneer u deze zorg niet meer zou kunnen verlenen bij de verlaagde tarieven.
  Indien u het verzoek ontvangt is het verplicht om de vragen naar waarheid in te vullen. Daarbij biedt het u natuurlijk ook de mogelijkheid om uw persoonlijke situatie mee te laten wegen in de discussie.

  Conclusies
  De NZa zal deze informatie tezamen met de informatie van de verzekeraars verwerken en daaruit conclusies trekken over de gevolgen voor de bereikbaarheid van de orthodontische zorgverlening in 2011 wanneer de D-tarieven ook drastisch dalen.
  De uitkomsten van deze analyse zullen door de NZa worden gebruikt bij het definitief vaststellen van de O-tarieven voor 2011.

  Afschrift
  Om geen informatie achterstand op te lopen in de belangenbehartiging verzoeken wij u vriendelijk een afschrift van de aan de NZa verzonden informatie aan ons te zenden. U kunt zowel als OVAP als ANT-lid onderstaand adres hiervoor gebruiken:

  Associatie Nederlands Tandartsen
  o.v.v. NZa analyse
  Antwoordnummer 461
  2100 WB Heemstede

  Uiteraard wordt alle informatie strikt vertrouwelijk behandeld.

  Enquête
  Om ook de OVAP en ANT-leden die géén NZa verzoek ontvangen de mogelijkheid te geven de consequenties voor de eigen situatie in kaart te brengen en ook om uw belangen nóg beter te kunnen behartigen, zal er binnenkort een korte enquête onder onze leden worden gehouden. Hierover ontvangt u binnenkort nadere informatie.
   
 • OVAP nascholing
  Graag brengen we nogmaals de lezing van Bart Polder over orthodontie en implantologie onder uw aandacht. Vrijdagmiddag 24 september in Utrecht. De bijeenkomst is verder een goede mogelijkheid om eens bij te praten over de actualiteiten in de orthodontie. Voor verdere informatie en aanmelden klikt u hier
   
 • Master of Science opleiding in Bonn
  Georganiseerd door de Donau-Universität Krems start in Bonn in oktober 2010 een 3 jarig programma Master of Science MSc . gemiddeld 4 dagen per 2 maanden eindigend met een master thesis.
  Meer informatie  ziet u op onze site hier
  Meer  een inschrijfformulier ziet u op onze site hier

 

congresbanner2019