Inhoud:
1 tariefbeschikking ingetrokken en voornemen verlaging tarieven  uitgesteld

2 OVAP lid Marco Pachon introduceert chip die coöperatie meet in beugels in Nederland

1 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het besluit de tarieven van Orthodontisten (O-tarieven) per 1 januari 32% te verlagen ingetrokken. Ook het voornemen de tarieven voor orthodontie van tandartsen (D-tarieven) te verlagen per 1 januari wordt niet uitgevoerd.

In de bijlage (klik hier) kunt u lezen hoe de NZa deze beslissing motiveert. Het komt er op neer dat men de D-tarieven niet kan verlagen omdat daarvoor noodzakelijke gegevens ontbreken wat betreft de gevolgen hiervan voor de zorg en voor de zorgverleners (in het jargon ‘de gevoeligheidsanalyse’). Nu het D-tarief niet kan worden verlaagd, zou het doorzetten van de verlaging van het O-tarief een groot verschil geven tussen O en D. Dit zou een sterke prikkel geven aan orthodontisten om zich uit te schrijven uit het register en als tandarts door te gaan met hun praktijk. Daarin ziet de NZa een probleem omdat alleen ingeschreven orthodontisten de zwaardere zorg kunnen declareren uit de B en C lijst (schisis gevallen en andere gecompliceerde zorg). Het feit dat er geen orthodontisten meer over zouden blijven om deze zorg te verlenen zou de toegankelijkheid van deze zorg ernstig belemmeren.

In eerste instantie was begin december 2010 door NZa het voorstel gedaan om het O-tarief geen 32% maar 17% te verlagen per 1-1-2011 en het D tarief ongewijzigd te laten. Het naar voren brengen in de verschillende overleggen van de afgelopen weken van de argumenten tegen deze verlaging heeft de Raad van Bestuur van de NZa kennelijk op andere gedachten gebracht. Formeel is het zo dat de gevoeligheidsanalyse wordt afgerond de komende maanden en dat medio 2011 O en D tarieven gelijk zullen worden getrokken. Op welk niveau dat dan zal zijn en wat er vervolgens per 1-1-2012 met de tarieven zal gebeuren is op dit moment niet te overzien door ons. Of onze fundamentele kritiek op de wijze waarop het tarief wordt vastgesteld nog gehoor zal vinden is ook nog niet te voorzien al lijken er signalen te zijn dat ook hier mogelijk beweging in zit.

Al met al gaan we positief het jaar uit hoewel in de wetenschap dat er nog heel wat werk verricht zal moeten worden richting NZa en andere overheden om ons mooie vak in rustiger veiliger vaarwater te krijgen. Het bestuur van de OVAP wenst u allen goede feestdagen en een succesvol 2011 toe.

2 Chip voor in uitneembare apparatuur om therapietrouw te meten

Een van de leden van onze vereniging Marco Pachon is importeur en distributeur geworden voor een innovatieve chip voor orthodontische apparatuur. Deze chip registreert temperatuur en tijd en slaat die gegevens op. Bij de controle in de praktijk kan deze worden uitgelezen en kan worden beoordeeld of de beugel meer of minder is gedragen dan het voorschrift. De eerste reacties zijn positief omdat het ding veel discussie met en tussen ouder en kind voorkomt. Verder is het voor kinderen een stok achter de deur om mee te werken omdat ze weten dat er registratie van de uren plaats vindt. Behandelingen waarbij de nodige medewerking ontbreekt worden snel gesignaleerd en kunnen worden omgezet in andere therapie. Tenslotte komen we te weten hoeveel uur er werkelijk nodig is voor therapeutische effecten van de apparatuur die wij plaatsen.
Wie meer wil weten die kijkt op de site van Theramon. www.orthosmart.nl.
Een aantal grotere laboratoria zijn geïnstrueerd over het inbouwen van de chips en kunnen beugels ermee uitrusten. In uw praktijk heeft u een sensor nodig en software om de chip te kunnen uitlezen. Wilt u ermee aan de gang dan kunt u contact opnemen met Marco Pachon per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Het is via een snelle procedure gelukt  (door inspanningen van Menno Haarsma en Marco Pachon) om deze innovatie op te laten nemen in de tarievenlijst per maart 2011!

 

congresbanner2019