Inhoud:

1. Algemene Ledenvergadering OVAP in Amersfoort
    gevolgd door nascholing over draagtijdregistratie met chip

2. Verder Nieuws


1.  Bijeenkomst 15 april Amersfoort
Vrijdagmiddag 15 april Algemene Ledenvergadering OVAP in Amersfoort gevolgd door nascholing over draagtijdregistratie met chip in uitneembare apparatuur.
Locatie is Regardz Eenhoorn Amersfoort Meeting Center
Koningin Wilhelminalaan 33
3818 HN Amersfoort
Tel. 033 - 467 37 30
Tegenover station Amersfoort.
Parkeer mogelijkheid bij de Eenhoorn.
Zie www.regardz.com


Programma:

13:00 Ontvangst en Lunch
14:00 ALV OVAP Agenda zie hieronder.
15:00

Nascholing over
TheraMon smartchip voor objectieve draagtijdregistratie
Toepassing van draagtijdregistratie van uitneembare apparatuur met behulp van micro-elektronische sensoren
Door Marco Pachon y Steur, tandarts
klik hier voor verder informatie over de lezing en de spreker

 16:00 Borrel

 De nascholing is gratis voor OVAP leden en levert 1 KRT punt op.

Agenda ALV:

  1. opening
  2. ingekomen stukken
  3. verslag penningmeester, begroting verslag kascontrolecommissie, decharge penningmeester; stukken kunt u per mail bij OVAP aanvragen en worden bij de vergadering ter inzage gegeven
  4. discussie over positie OVAP in discussie vrije tarieven, veel informatie over deze discussie kunt u vinden in het themanummer van het NT van deze week. Een dag voor onze ALV is er een Tweede Kamercommissie bijeenkomst over de mondzorg en de plannen van de minister. De actualiteit uit deze bijeenkomst hopen we in de discussie mee te kunnen nemen.
  5. discussie over Register Orthodontische Tandartsen, moeten we net als endodontologen, parodontologen, orthodontisten en andere beroepsdifferentiaties een register bijhouden met orthodontische tandartsen die aan bepaalde eisen voldoen? Dit register bestaat al bij de OVAP maar is slapend en de eisen zijn misschien niet meer up to date. De veranderende marktomstandigheden vragen om deze discussie meent het bestuur.
  6. aankondiging ORTHO2012 in samenwerking met Leone en Orthocom willen we de gerenommeerde spreker prof Tiziano Baccetti  uit Italië
  7. rondvraag
  8. sluiting

 

2 Verder Nieuws
Er is de laatste maand geen nieuws over de perikelen rond het tarief voor orthodontie.
14 april is er een Tweede Kamercommissievergadering waarin wordt gesproken over de vrije tarieven in de mondzorg. Het zal ons benieuwen hoe de verschillende politieke partijen aankijken tegen de plannen en de geformuleerde voorwaarden van de minister en of zich een meerderheid aftekent die de plannen gaat steunen. Verder is natuurlijk de hamvraag of en zo ja wat er in de aanloop naar 2012 nog zal gebeuren aan de tarieven voor de orthodontie. In de discussie hoor je toch wel dat een aantal partijen (verzekeraars, Consumentenbond en Kamerleden) het geen goed idee vinden om in aanloop naar 2012 de boel maar zo te laten als die is.

Ondertussen is de NMT als voortrekker aan de gang te gaan om iedereen in het veld op een lijn te krijgen om aan de voorwaarden te gaan voldoen zodat de minister het plan niet kan intrekken met als reden dat de sector niet aan de eisen voldoet en de NZa weer aan zet zal komen met alle gevolgen van dien.

Voorwaarden minister vanuit orthodontisch perspectief
Een van de belangrijke voorwaarden is een eenvoudiger tarievenlijst zodat de nota voor de patiënt eenvoudiger wordt. Voor de orthodontie zal de lijst niet veel minder items kennen omdat deze verrichtingen al vrij eenvoudig worden gedeclareerd (aanvangstoeslagen en maandtarieven). Er wordt nog aan de definitieve versie van deze lijst gewerkt. Voor onze orthodontische praktijkvoering zal dat niet echt een probleem geven.
Een andere voorwaarde is dat elke praktijk een website heeft met informatie over wie wat doet, openingstijden, prijzen etc. Ook deze voorwaarde lijkt geen probleem met wat goede wil van de tandartsen.
Dan moet elke praktijk in de wachtkamer ook informatie geven over de medewerkers en hun scholingsniveau/bekwaamheden en bevoegdheden en over de gehanteerde prijzen.
Er moet een algemene website komen met informatie over tandheelkunde in eenvoudige taal voor de patiënten, deze voorwaarde is door de NMT al ingevuld via www.allesoverhetgebit.nl Ook de OVAP is benaderd om mee te werken aan de invulling van de informatie over orthodontie. De site formuleert volstrekt neutraal over tandarts of orthodontist en geeft zinnige informatie.
De moeilijkste voorwaarde die moet worden vervuld is die van de prestatie-indicatoren. De patiënten moeten kunnen beoordelen op welk kwalitatief niveau er in de praktijk wordt gewerkt. Wanneer er verschillende prijzen zijn dan moet je ook weten of die duurdere zorg die je ergens kunt krijgen de meerprijs ook waard is. Prestatie-indicatoren kunnen zijn in de orthodontie: gemiddelde behandelduur, parscore-reductie uitslagen tevredenheidenquêtes etc. Welke precies zullen worden gehanteerd en hoe de vaststelling van deze indicatoren in zin werk zal gaan is nog niet duidelijk. Voor de OVAP is dat wel een belangrijk aandachtspunt waar we proactief mee om willen gaan om te voorkomen dat ons straks de maat wordt genomen door anderen die er mogelijk ook een agenda op na houden om het tandartsen die orthodontie doen moeilijk te maken.

Het zal niet makkelijk zijn voor de NMT om iedereen te overtuigen dat het nastreven van vrije tarieven op dit moment het beste is dat we kunnen doen. Daarnaast is de politiek een onzekere factor. Kortom spannende tijden.
Alle reden om mee te komen discussiëren op de ALV van 15 april 2011 in Amersfoort.
 

 

 

congresbanner2019