Inhoud:

  1. Dreigende tariefkorting 19,1% voor D tarieven Orthodontie per 1 juli 2011
  2. Vrije prijsvorming in de mondzorg
  3. Tarief voor elektronische chip in beugel
  4. OVAP gaat werk maken van Register van Orthodontische Tandartsen

1 Dreigende tariefkorting 19,1% voor D tarieven Orthodontie per 1 juli 2011
De NZa heeft het voornemen de tarieven voor orthodontie per 1 juli met 19,1% te korten. Een jaar later zou dan nog een verlaging van ca 12 % volgen. Bij elkaar zou dit dus een verlaging geven van de eerder voorgenomen maar afgeblazen korting van ruim 30%.  Naast deze verlaging zal er ook een gelijkschakeling an de tarieven van tandartsen en orthodontisten voor orthodontie komen per 1 juli 2011 en ook een lijst met verrichtingen. Het in elkaar schuiven van die twee lijsten heeft overigens ook nog de nodige voeten in de aarde en heeft ook onbedoelde tariefeffecten. Dit zijn details waar we wel bovenop zitten maar waar we u niet mee zullen vermoeien.
Donderdag 21 april was er Technisch Overleg Orthodontie (TOO) waarbij de NMT (vertegenwoordigd door de gebroeders Noverraz) de ANT (Haarsma en Hoogeveen), de Consumentenbond en de Zorgverzekeraars bij de NZa aan tafel zaten. Van de kant van NMT en ANT werd fel aangegeven dat de kortingen niet realistisch zijn en bovendien dat de rapporten waarop de NZa zich baseert niet deugdelijk zijn.
Belangrijk argument wat betreft de ANT was dat deze korting is gebaseerd op het kostprijsprincipe (gemiddelde omzet min gemiddelde kosten = norminkomen). Dat principe heeft de minister in de commissievergadering met de Tweede Kamer weggezet als een surrealistische werkelijkheid uitgerekend in een kantoor. De Minister wil naar vrije prijzen in de mondzorg en de NZa heeft een paar jaar geleden al geconstateerd dat de sector klaar is voor vrije prijsvorming. Het is dan niet verdedigbaar in onze ogen dat er voorafgaand aan de invoer van deze vrije prijsvorming nog een ouderwetse korting wordt opgelegd. Consumentenbond en Verzekeraars zijn wel voor de verlaging en zelfs de kreet ‘ de patiënt heeft al jaren teveel betaald’  mocht weer worden opgetekend. De vergadering werd tamelijk fel van toon en wat emotioneel geladen toen de tandartsen de consumentenbond en de verzekeraars verweten kritiekloos achter de conclusies van ondeugdelijke rapporten aan te lopen. De opvatting dat er zonder problemen 20% of meer van het tarief af kan en dat er dan niets aan de bereikbaarheid en kwaliteit van de zorg zal veranderen en dat er geen risicoselectie zal plaatsvinden leeft bij deze stakeholders. Wij kunnen ondanks aanhoudende argumentatie dat blijkbaar niet veranderen. Men neemt onze argumenten niet serieus en denkt dat het slechts om belangenbehartiging gaat van een groep die het te breed heeft. Verder heeft men zich naar de achterban van consumenten en verzekeraars al duidelijk geprofileerd op het scoren van forse kortingen en wil men niet door onze argumentatie van de wijs gebracht worden.
Oproep:
Orthodontie zal op deze manier niet meer economisch rendabel binnen een gemengde tandartspraktijk kunnen worden uitgevoerd. Dat blijkt uit de cijfers van NZa. Toch denkt de NZa dat tandartsen met een gemengde praktijk door zullen gaan met orthodontie in hun praktijk. Leden van de OVAP die niet verder kunnen met hun orthodontische behandelingen door deze dreigende tarief maatregel (of al zijn gestopt) roepen we op om zich bekend te maken bij het bestuur van de OVAP. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )
Hoe nu verder?
Eerst wisselen we onze standpunten nog een keer schriftelijk uit. Dan zal er nog een zogenaamde Adviescommissievergadering volgen, waarna de Raad van Bestuur van de NZa de beslissing over de tarieven en de technische aanpassingen aan de tarieflijsten zal nemen. Dat zal zijn eind mei naar verwachting.

2 Vrije prijsvorming in de mondzorg
Op de ALV kon worden gemeld dat de Tweede Kamer gematigd positief heeft gereageerd op de plannen van de Minister van VWS (Edith Schippers) om per januari 2012 vrije prijsvorming in de mondzorg te lanceren. Vertegenwoordigers van ANT en NMT waren erbij en die zijn optimistisch dat het proces doorgang gaat vinden. Belangrijk is het invullen van de randvoorwaarden die de minister heeft gesteld. De tandartsen organisaties werken hieraan met vereende krachten en hebben er vertrouwen in dat we de voorwaarden voor vrije prijsvorming kunnen waarmaken. Via de koepel organisatie waarbij u bent aangesloten  (ANT of NMT) zult u de komende maanden meer informatie kunnen verwachten. De leden van de NMT en ANT lijken in meerderheid voor de vrije prijsvorming te zijn.

3 Tarief voor elektronische chip in beugel

Bij de NZa is naar we nu bijna zeker weten met succes een aanvraag ingediend voor een tarief voor het meten van de draagtijd van uitneembare apparatuur met een chip. Deze aanvraag is een initiatief van de OVAP (met name Menno Haarsma) en ANT die daarvoor aansluiting heet gezocht en gekregen bij NMT en Zorgverzekeraars. De man die deze chip in Nederland introduceert is Marco Pachon y Steur, tandarts en lid van de OVAP. Naar verwachting zal deze prestatie op de lijst komen per 1 juli 2011. Het zal een tarief bovenop de aanvangstoeslag worden waarbij dan ook de kosten van de chip en het inbouwen ervan door het laboratorium nog extra als techniekkosten kan worden berekend. Marco Pachon heeft na onze ALV een leuke voordracht gehouden over de chip en de eerste praktijk ervaringen in Nederland zijn positief te noemen. Wie meer wil weten kan kijken op www.orthosamrt.nl

4 OVAP gaat werk maken van Register van Orthodontische Tandartsen

Op de ALV is besloten dat OVAP aktief een register gaat bijhouden waarin tandartsen zich kunnen inschrijven die zich willen profileren als orthodontisch tandarts. De mogelijkheid om een dergelijk register aan te houden is al bij de oprichting van OVAP in de statuten vastgelegd. Deze tandartsen voldoen aan een aantal nader te formuleren eisen zoals orthodontische nascholing, minimum aantal cases per jaar en we denken ook aan een visitatie. De invulling van deze eisen en de uitvoering die hoort bij deze tijd zal worden uitgewerkt door een werkgroep. Naast inbreng door het bestuur zullen Bibi Becking en Erk-Jan Timmer meedenken in deze werkgroep. Er is nog plaats voor een of twee andere leden die affiiteit hebben met het register en tijd hebben om hier aan mee te werken. U kunt zich melden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

congresbanner2019