Inhoud:


1 Op vrijdag de 13de organiseert OVAP in Amersfoort een nascholingsdag voor tandartsen en hun assistentes met als titel:

Hygiëne in de Orthodontie
(Is het vrijdag de 13de wanneer de Inspectie uw praktijk bezoekt?)

De bedoeling is dat tandartsen met hun teams samen aan de dag deelnemen. Het implementeren van nieuwe hygiëneprotocollen in de praktijk is iets wat je immers met z’n allen moet doen. Zowel de praktijk met algemene tandheelkunde en orthodontie alswel praktijken met uitsluitend orthodontie komen aan bod.

Sprekers zijn Reinoud van Wijk, tandarts, Inspecteur Mondzorg van de Inspectie Gezondheidszorg; Astrid van Zon, jurist en tandarts, eigenaresse van een tandheelkundig adviesbureau en werkzaam geweest bij de inspectie, de ANT en in de eigen praktijk en Dorothé Voet, tandarts, auteur van het boek ‘hygiëne in de tandartspraktijk’.

We denken dat we u met deze drie sprekers vanuit drie invalshoeken (handhaving, theorie en praktijk van de hygiëne en de juridische en organisatorische aspecten) breed te kunnen informeren over de hygiëne in de orthodontie.

De sprekers zullen na de lezingen alle drie 5 multiple choice vragen stellen als toets om vast te stellen dat u heeft opgelet. Daarna is het uw beurt om lastige vragen te stellen want we eindigen het serieuze deel met een paneldiscussie.

Heeft u (misschien met de hulp van uw assistentes) voldoende goede antwoorden gescoord op de toets dan krijgt u een certificaat, aanvraag voor KRT punten wordt zoals u gewend bent van de OVAP ook geregeld.

Na afloop is er een borrel om wat na te praten, het is natuurlijk ook een mooie gelegenheid om met het team op stap te gaan.

Het congres start om 9:30 (ontvangst vanaf 8:30) en wordt om 16:30 afgesloten met een borrel, voor een lunch wordt gezorgd. De locatie is Regardz Eenhoorn in Amersfoort tegenover het station ( http://www.regardz.nl/alle-locaties/eenhoorn-amersfoort/algemene-informatie.aspx )

Voorlopig programma:

  9:30 uur start Congres met inleiding door Reinier Hoogeveen, voorzitter OVAP
  9:45 uur eerste spreker Reinoud van Wijk IGZ
10:45 uur pauze
11:15 uur tweede spreker Astrid van Zon
12:15 uur lunch
13:45 uur derde spreker Dorothé Voet
14:45 uur pauze
15:15 uur toets met 5 vragen van elke spreker over zijn/haar voordracht
16:00 uur toelichting antwoorden toets en paneldiscussie
16:30 uur borrel


2 Algemene ledenvergadering vrijdag 13 april
Voor het congres van 13 april zal er een Algemene ledenvergadering om 8:30 uur plaatsvinden.De locatie is zoals bovenstaand Regardz Eeenhoorn Amersfoort tegenover het station, Agenda zal nog worden bekendgemaakt, Wanneer u met uw assistentes naar het congres komt, kunnen zij koffie drinken en eventuele standhouders bezoeken terwijl u de ALV bijwoont.


3 OVAP onderzoekt orthodontie tarieven van haar leden
Zoals op de najaarsbijeenkomst is besproken heeft het bestuur het onafhankelijk onderzoeksbureau RMI opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de tarieven die de leden van de OVAP hanteren voor orthodontische behandelingen. U kunt binnenkort een email verwachten met wat vragen over uw tarieven. Het is voor de OVAP erg belangrijk dat we een goede respons krijgen, wij verzoeken u dan ook van harte om mee te werken aan de korte enquête. Van 10 veel voorkomende prestatiecodes zullen we inventariseren wat onze leden voor prijs berekenen. Daarmee kunnen we bezien hoe het tarief voor orthodontie zich ontwikkelt. In de publieke opinie is veel gehoord dat de tandartsen de prijzen laten stijgen. Onze indruk is dat dat erg meevalt, zeker wanneer je in acht neemt dat het tarief op 1 juli 2011 19% is verlaagd. De verzekeraars hebben daarentegen hun aanvullende verzekeringen 16% duurder gemaakt en de aanspraken beperkt door een percentage van een maximum prijs te vergoeden in plaats van een percentage van de declaratie. Daar komt denken we nog bij dat de verzekeraars een deel van de kosten voor orthodontie bij jeugdigen (prestaties die geen V codes hebben) zullen vergoeden vanuit de basisverzekering, wat dus uit de collectieve middelen komt en niet uit de premies voor de AV hoeft te worden betaald. Kortom, de verzekeraar vaart er wel bij op 3 manieren en de tandarts krijgt de zwarte Piet! Om hier gefundeerd tegengas aan te kunnen geven hebben we gegevens nodig van onze leden zodat we met gezag kunnen spreken.

 

congresbanner2019