Inhoud:

  1. Inschrijven voor OVAP nascholingscongres voor het hele team op vrijdag 13 april: Infectiepreventie in de orthodontie in Amersfoort
  2. Algemene ledenvergadering OVAP 13 april
  3. OVAP onderzoek naar prijzen van leden
  4. Prijsvergelijkingsites
  5. Beoogd spreker op OVAP congres Tiziano Baccetti overleden

1 Inschrijven voor OVAP nascholingscongres voor het hele team

Infectiepreventie in de Orthodontie
Is het vrijdag de dertiende wanneer de inspectie uw praktijk bezoekt?

Vrijdag 13 april zal OVAP een congresdag voor het hele team organiseren met als thema ‘Infectiepreventie in de Orthodontie’.
We hebben vier vooraanstaande sprekers gevonden om deze dag in te vullen:

  • Reinoud van Wijk, Inspecteur voor de Mondzorg,
  • Dorothé Voet, schrijfster van het boek ‘Infectiepreventie van A tot Z’,
  • Wilfred Moorer, tot voor kort docent en onderzoeker aan ACTA en
  • Astrid van Zon, tandarts-jurist.

Allemaal zullen ze de infectiepreventie vanuit verschillende invalshoeken belichten.
Meer informatie over dit congres vindt u hier.

De dag wordt gehouden in Regardz Eenhoorn in Amersfoort tegenover het station. Kosten zijn € 125,00 per persoon.

U kunt zich inschrijven via deze link www.ovapcongres.nl


2 Algemene Ledenvergadering 13 april
Voorafgaand aan het congres beleggen we een algemene ledenvergadering van 8.15 tot 9.15 uur.
Ook deze zal plaatsvinden in Regardz Eenhoorn in Amersfoort. De agenda en de notulen van vorige keer zullen nog op de site worden geplaatst.


3 Onderzoek van OVAP naar prijzen van de leden
Onderzoeksbureau RMI heeft in opdracht van OVAP onderzoek gedaan naar de prijzen van onze leden. De gegevens zijn inmiddels verzameld. Het bestuur buigt zich over de interpretatie ervan en over een correcte manier van presenteren. Wie het interview met Henk Don, lid van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA), heeft gelezen in het NT begrijpt dat we risico’s lopen. Ook al is prijsinformatie van tandartsen (verplicht) openbaar, het zou door de NMA als ‘faciliteren van prijsafstemming’ kunnen worden gezien waanneer OVAP deze informatie voor haar leden op een rijtje zet. Er wordt gedreigd met hoge boetes en bij de huisartsen zijn die ook al uitgedeeld. Het bestuur zal zich juridisch laten ondersteunen bij het naar buiten brengen van de gegevens.


4 Prijsvergelijkingsites voor de mondzorg
Door leden van OVAP is het bestuur gewezen op een mail van ‘vergelijkmondzorg.nl’. In deze mail wordt aangegeven dat de Verzekeraars en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NCPF) samen ‘Zorgkaart Nederland’ aan het vullen zijn met informatie over prijzen en kwaliteit in de mondzorg. Zij vragen zich af hoe neutraal deze informatie is. U kunt door een negatieve recensie van een onredelijke klant imagoschade oplopen zonder dat u zich kunt verweren. Verder is er geen mogelijkheid uw prijzen toe te lichten aldus ‘vergelijk mondzorg.nl’. Ze geven een alternatief in de vorm van hun eigen site. Het bestuur van OVAP leek deze informatie interessant voor de leden. Ze laat het aan het oordeel van de individuele leden over of zij zich actief met een van beide sites inlaten. Lees de tekst van hun mail hier:

L.S.

Het nieuwsbericht van het NPCF en college van zorgverzekeraars vanmiddag 27-1-2012:
“De oproep van patiënten federatie “NPCF” om online een overzicht te publiceren van de tandartstarieven vindt gehoor. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gaat samen met de NPCF een helder en compleet overzicht maken van alle tandartstarieven, dat online te raadplegen is. Volgende week vindt ook een gesprek plaats met de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) over een eventuele samenwerking.”
Goed, wij van Vergelijkmondzorg maken er natuurlijk geen geheim van dat dit mogelijk om een “concurrent” van Vergelijkmondzorg gaat worden. We zouden iedereen graag wijzen op het volgende:
Stand van zaken: NPCF gaat samen met zorgverzekeraars de tarieven van tandartsen publiceren, zonder u om toestemming te vragen. Dit gaat gebeuren op zorgkaartnederland.nl. De website waar u zonder verweer door 1 boze patiënt negatief kan worden neergezet, zonder dat hier enige controle of filtering op wordt toegepast. Zorgkaartnederland bestaat sinds 2009 en heeft nu in totaal ongeveer 100 tandartspraktijken met meer dan 5 beoordelingen en 10 praktijken met meer dan 10 beoordelingen.
Zorgkaartnederland is van het NPCF, u weet wel die "consumenten" partij die betaald wordt door zorgverzekeraars. De NPCF kiest zonder enige inhoudelijke onderbouwing de kant van de zorgverzekeraars. Dit vinden wij een uiterst zorgelijke zaak.
Wij zijn de eerste en grootste vergelijking website voor tandartsen en wij zijn (en blijven) volledig gratis. We hebben onlangs mogelijkheden geïntroduceerd zodat u kunt toelichten waarom uw tarieven anders zijn, iets waar de NPCF tot nu toe nog geen interesse in heeft getoond. Wij zijn uw collegae en hebben inmiddels een website met meer dan 300 praktijken met tarieven online (daarmee zijn wij in 1 maand al 3x zo groot als Zorgkaartnederland in 3 jaar, betreffende het tandheelkundige deel). Wij doen niet alles in één keer goed, maar we proberen echt een goede manier te vinden om de tarief verschillen tussen tandartsen zo eerlijk mogelijk te vergelijken.
Waarom deze mail? We hopen samen met u een vuist te kunnen maken tegen de NPCF en te laten zien dat we open staan voor vergelijkingen, maar wel op onze eigen voorwaarde. Zo houden we zelf de controle en gaan we niet op de voorwaarde van de zorgverzekeraars leven, deze zijn duidelijk niet uit op een eerlijke vergelijking.
Wij doen een beroep op u om wanneer u de tarieven verborgen heeft staan deze te publiceren, en als u Vergelijkmondzorg een warm hart toe draagt, of juist bovenstaande scenario van het NPCF wil voorkomen, deze e-mail zo veel mogelijk door wilt sturen naar collegae. Want als Vergelijkmondzorg de grootste wordt/blijft is er geen reden voor de consument om naar een website te gaan waar de informatie verouderd is en waar kwaliteit onderbelicht blijft.
Met vriendelijke groet
Het team van Vergelijkmondzorg
http://www.vergelijkmondzorg.nl
 5 Beoogd spreker op OVAP congres Tiziano Baccetti overleden
OVAP was oorspronkelijk van plan om een tweedaags congres op 13 en 14 april 2012 te organiseren met topspreker Tiziano Baccetti. Veel voorbereidingen waren gedaan toen ons het bericht bereikte van het tragische overlijden van deze vooraanstaande wetenschapper en docent. Het is een groot verlies voor zijn naasten maar zeker ook voor de orthodontie. Diegenen die zich hadden ingeschreven voor het congres hebben we bericht gegeven en ook op de site is een mededeling geplaatst. Via deze ledenbrief leek het ons goed om dit aan alle leden onder de aandacht te brengen. Het congres is komen te vervallen en ervoor in de plaats hebben we de bijeenkomst georganiseerd over ‘Infectiepreventie in de Orthodontie’.
 

 

congresbanner2019