Geachte leden,

Het bestuur van de OVAP wil u graag informeren over een aantal zaken:

1 ALV OVAP 12 april met lezing over CBCT
12 april Algemene leden vergadering in Amersfoort  gevolgd door een lezing over CBCT toepassing in de orthodontie.
De locatie is Regardz Eenhoorn in Amersfoort tegenover het station
(http://www.regardz.nl/alle-locaties/eenhoorn-amersfoort/algemene-informatie.aspx)
Vanaf 13:00 zijn er broodjes
13:45 algemene ledenvergadering (agenda zal nog worden bekendgemaakt)
15:00 lezing CBCT in de orthodontie door R.C. Hoogeveen, docent afdeling radiologie ACTA (KRT punten worden aangevraagd). Meer informatie over deze nascholing vindt u hier.
17:00 Borrel
Laat u even weten wanneer u komt, via een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., onder vermelding van naam, adres, telefoon en BIG registratienummer (in verband met nascholingspunten).

2 NZa geeft niet thuis
In december 2012 is bekend geworden dat de rechter een aantal besluiten van de NZa over tarieven orthodontie heeft vernietigd. De advocaat van ANT heeft de NZa gevraagd om per 1 januari 2013 de verlaging niet door te laten gaan, maar NZa zegt meer tijd nodig te hebben om de zaak te kunnen beoordelen. Juristen zeggen dat wij niet anders kunnen dan (tandenknarsend) afwachten. Het lijkt erop dat NZa wil temporiseren totdat weer nieuwe gegevens van komende kostenonderzoeken beschikbaar komen. Samen met de orthodontisten willen we proberen zoveel mogelijk druk op de ketel te houden. Het kan toch niet zo zijn dat NZa deze verloren rechtszaken kan negeren. Wordt vervolgd...

3 Checklist voor de accountant
NMT heeft met een aantal accountants een checklist ontwikkeld. Deze lijst is ontworpen om te zorgen dat tandartsen op een juiste manier kosten toerekenen aan de praktijk. Dat heeft te maken met het feit dat er weer kostenonderzoeken aankomen die belangrijk zullen zijn voor de vaststelling van de tarieven. Heeft u bijvoorbeeld een pand in bezit waarin uw praktijk is gevestigd en rekent u geen reëele huurprijs, dan maakt uw praktijk meer winst en zal de NZa vervolgens beweren dat de tarieven te hoog zijn omdat u te veel verdient. Kortom, het is belangrijk om allerlei lasten die fiscaal niet belangrijk zijn om aan de praktijk toe te rekenen met het oog op NZa onderzoek anders in de boeken te zetten. Liefst al voor de cijfers van 2012, die binnenkort zullen worden opgesteld. Het bestuur van OVAP moedigt iedere tandarts aan om hier met de accountant zorgvuldig naar te kijken. De checklist vindt u hier

4 OK register van start met 30 leden
Per 1 januari 2013 hebben zich 30 leden van OVAP aangemeld voor het OK register. Deze leden committeren zich aan een aantal eisen en onderwerpen zich aan een onderlinge controle. Het oprichten van dit register is de afgelopen 3 jaar bediscussieerd op de vergaderingen van OVAP en naar aanleiding van een meerderheidsbesluit van de ALV ingesteld. 30 aanmeldingen is meer dan het bestuur had verwacht. Mochten er nog meer leden zijn die zich willen aansluiten dan kunnen ze het inschrijfformulier invullen dat op de site te vinden is, of per mail informeren Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . De leden die zich hebben ingeschreven zijn inmiddels per e-mail benaderd. Heeft u zich wel ingeschreven maar heeft u geen bericht gehad dan graag een mailtje op het zojuist genoemde adres.

Naast een tiental expliciet positieve reacties op het instellen van het register zijn er ook een drietal negatieve reacties binnengekomen. De eerste was: ‘ jammer... clubje binnen een clubje’, de tweede meldde “(...)dat met de gestelde eisen voor het OK register je met dergelijke vrienden geen zorgverzekeraars meer nodig hebt”. De derde reactie richtte zich op het feit dat wij ons nu extra gaan inspannen terwijl de NZa onze tarieven minimaliseert en er helemaal geen goede kwaliteit zorg meer geleverd kan worden. Een ander bezwaar was dat we hiermee de mogelijkheid bieden collega's tegen elkaar uit te laten spelen. De collega die deze reactie heeft gegeven wilde zijn brief op de site hebben om discussie los te maken. Als bestuur hebben we geen moeite met deze discussie op zich maar wel met de timing ervan. Juist deze argumenten zijn aan de orde geweest op de ALV's en afgewogen tegen voordelen van een register. Het is naar ons idee geen goede gang van zaken om niet mee te discussiëren maar achteraf de discussie nog een keer over te willen doen wanneer je het niet eens bent met de gelopen koers.

Met vriendelijke groet,
Reinier Hoogeveen,
Voorzitter OVAP

 

congresbanner2019