Geachte collegae,

Afgelopen vrijdag middag 1 november stond de extra algemene ledenvergadering van de OVAP in mijn agenda. Ik zat in een ongezellig zaaltje te wachten, de koffie en de powerpoint presentatie stonden klaar maar ik verwachtte eigenlijk dat er niemand zou komen…Maar om precies 16.00 kwamen er gelukkig toch nog 2 collega’s. Andre Keet was op zijn fiets gestapt en kwam als erelid van de OVAP zijn blijvende interesse in onze vereniging laten blijken. Geert de Geest was helemaal uit Middelharnis naar Amersfoort gereden en had geen idee hoeveel collega’s hij op de vergadering zou treffen om over het statuten te stemmen maar als nieuw lid van de OVAP wilde ook hij zijn betrokkenheid laten blijken.

We hebben volgens de agenda alle punten met elkaar besproken en na ruim een uur zijn we gezellig een biertje gaan drinken. Het was goed om elkaar beter te leren kennen en bij elkaar de wil om goede orthodontie te blijven uitvoeren op te merken ook al staan de tarieven dit eigenlijk niet toe en zijn de vooruitzichten daaromtrent ook niet zo positief.

Misschien een beetje zonde van de tijd en de kosten die gemaakt zijn voor de huur van de vergaderruimte maar volgens de statuten is het nodig dat er een ALV wordt georganiseerd indien we  de statuten willen wijzigen. Aangezien het benodigde quorum voor een statutenwijziging dus niet aanwezig was op 1 november kunnen de statuten op 15 november worden gewijzigd met een 2/3 meerderheid van de op dat moment aanwezige OVAP leden. Het is dan niet nodig dat er ook 2/3 van het totale aantal leden aanwezig is.

 

Als u 15 november niet aanwezig kunt zijn verzoek ik u vriendelijk om toch uw mening kenbaar te maken door de ingevulde vragenlijst aan mij te mailen zodat ook uw mening kan worden meegenomen in de besluitvorming. (zie www.ovap.nl)

 

Hierbij dus aan alle leden van de OVAP de uitnodiging om op 15 november om 13.00 aanwezig te zijn op de 2e extra ledenvergadering in het Regardz hotel te Amersfoort.

 

Aansluitend is er de eerste OKdag ! (zie informatie op www.okregister.nl)

 

Helaas kan ik daar zelf niet bij aanwezig zijn  i.v.m. een cursus in Duitsland bij Forestadent over moderne verankerings systemen door Bjorn Ludwig. Voor deze cursus had ik mij al ingeschreven voordat de datum van de eerste OKdag bekend was.

 

Ik wens de OK leden een gezellige en boeiende dag toe. Om deze dag mogelijk te maken is er veel tijd en energie in gestoken door het bestuur en zeker ook door iedereen die zijn cases heeft ingestuurd. Het zal ongetwijfeld een succes worden.

 

Met vriendelijke groet,

Peter Lamark

Voorzitter OVAP

 

congresbanner2019