Geachte collega,

Het jaar nadert zijn einde met rasse schreden. Voor velen was het een zwaar jaar o.a. door de tariefsdaling en de verminderde zorgvraag. De kleine tariefsverhoging voor 2014 lijkt een pleister op de wond die nog gaat komen als de NZa in 2014 met haar definitieve tariefswijziging gaat komen naar aanleiding van het kostenonderzoek en de mogelijke bijstelling van het norminkomen. De media en vaktijdschriften staan bol met commentaren, prognoses en bespiegelingen maar niemand weet echt wat ons boven het hoofd hangt.

De OVAP kan aan deze ontwikkelingen niets anders doen dan in te zetten op zichtbare kwaliteit van de zorg en waar mogelijk ons standpunt kenbaar te maken. De orthodontische hulp die wordt verleend door tandartsen is ongeveer 40% van de totale orthodontische zorg in Nederland. Dit kan alleen op een hoog niveau worden uitgevoerd als daar een fatsoenlijk tarief tegenover staat. De negatieve publiciteit en de grote prijsschommelingen van de afgelopen jaren, waardoor de patiënten onzeker worden, hebben onze beroepsgroep zeker geen goed gedaan.

Zodra de statutenwijzigingen op 17 januari bij de notaris zijn vastgelegd en getekend zullen we als OVAP een persbericht versturen met een uitleg over de waarde van het register en een toelichting waarom de OVAP het OKregister heeft geïnitieerd. Het is buitengewoon jammer dat de vertegenwoordiger voor de orthodontisten van het NMT in het overleg met de NZa, collega Rene Noverraz, zich onlangs prematuur en behoorlijk vilein heeft geuit over de oprichting van het OKregister in het Nederlands tandartsenblad.
De ortho-tandartsen, of zoals de Engelstaligen zeggen orthodEntisten, worden door de orthodOntisten nog steeds niet serieus genomen en als een stelletje hobbyisten afgeschilderd. Het bestuur van de OVAP heeft bewust niet op het stukje van Noverraz gereageerd omdat we niet, in de media en de vaktijdschriften, als kemphanen elkaars veren willen gaan onderkotsen.
Wij geloven in de kwalitatieve zorg van onze leden en willen dit naar buiten toe laten zien en daar gaan we ook in 2014 mee door. Ook de leden die zich om wat voor reden nog niet hebben aangemeld voor het OKregister roepen we op om zoveel mogelijk aan de kwaliteitseisen van het OKregister te blijven voldoen. Onze patiënten verwachten het van ons en ze betalen er tenslotte evenveel (of even weinig ) voor als bij de orthodontisten, de enige specialisten in Nederland die geen eigen tarief meer hebben.

Voor het OVAP-bestuur was 2013 ook een druk jaar.
In februari de oprichtingsvergadering van het OK register, in april de ALV met een lezing over het CBCT, de voorbereidingen op de statutenwijzigingen en het OK reglement. In november de 2 extra ALV’s en de 1e OK-dag.
En natuurlijk de voorbereiding voor het lustrumcongres op 13 en 14 juni 2014 in Nunspeet. De websites van de OVAP en het OK-register zijn het afgelopen jaar flink onderhanden genomen en er is overleg geweest met de VVO en de NMT.
Sonja Zegveld die tijdens de ALV van april was gevraagd om het penningmeesterschap van de OVAP over te nemen van Menno Haarsma, heeft in de zomermaanden i.v.m. persoonlijke omstandigheden laten weten dat ze dit niet kan doen. Menno heeft besloten in ieder geval tot de volgende ALV in juni (tijdens het congres in 2014) nog even zijn penningmeesterschap voort te zetten.

Wij wensen alle leden gezellige en ontspannen kerstdagen, een gezond en gelukkig 2014 en hopen jullie allemaal in Nunspeet te ontmoeten op het congres.

Met vriendelijke groet,

Het OVAP-bestuur

Stel je goede voornemens niet uit !
Ga naar http://www.OVAP2014.com en schrijf je vandaag nog in voor het congres !

 

congresbanner2019