Geachte collegae, beste ortho-vrienden,

OVAP congres 2015

Het kerstdiner is net achter de kiezen, de voorbereidingen voor een vrolijk einde van 2014 zijn in volle gang en ondertussen is uw bestuur is al weer ver gevorderd met de voorbereidingen van het komende OVAP congres dat in juni 2015 plaats gaat vinden.

Titel van het congres is “Hands-on Mixed Dentition Orthodontics”.

Ook dit jaar komt Gerry Samson naar Nederland om zijn presentaties te doen op de voor hem zo kenmerkende wijze. Vorig jaar hebben we hier ook van genoten. Niemand is in slaap gevallen en de commentaren en ingevulde evaluatieformulieren waren vol lof over zijn lezing.
Om nog meer interactie te krijgen tussen Gerry en de deelnemers is er dit jaar naast zijn presentatie op vrijdag 26 juni, een pre- en aftercourse. Hiervoor zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus snel inschrijven is nodig.
Op deze dagen zal er ook gelegenheid zijn om uw eigen patiënten te bespreken en praktische tips en tricks te krijgen om uw dagelijkse orthodontische behandelingen sneller en effectiever te laten verlopen.
Voor meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven zie: www.ovap2015.com

U ziet dan ook dat we hebben gekozen voor een prachtige locatie van het congres.TARIEVEN

Een lichte daling t.o.v. 2014, maar er zijn ook lichtpuntjes. Er is een nieuwe code voor het plaatsen van myofunctionele apparatuur, de techniekkosten voor de gebitsmodellen kunnen nu apart in rekening worden gebracht en er is een code voor het plaatsen van vaste retentie bij een patiënt die niet orthodontisch is behandeld of is behandeld door een andere zorgverlener.

Het bestuur is nauw betrokken geweest bij deze wijzigingen en wij zullen ons ook in 2015 blijven inzetten voor adequate verrichtingcodes en rechtvaardige tarieven. Deze zijn in het belang voor onze zorgverlening.OK-REGISTER

Wij doen nogmaals een verzoek om, indien u zich kan vinden in de richtlijnen die zijn opgesteld voor het OK-register,
zich hiervoor aan te melden. Alleen met een grote groep serieuze ortho-tandartsen zullen we een interessante en gewaardeerd lid blijven van de diverse overleg organen die zich met de orthodontie bezighouden. Te denken valt aan NZA, de zorgverzekeraars en het overleg met de NVVO, KNMT en ANT. De nieuwe voorzitter van het OK register, Wijnand de Vries, ziet heel graag nieuwe leden in zijn “club” en zal al jullie vragen graag beantwoorden (     


KWALTITEITS-MANAGEMENTSYSTEEM

Kwaliteitsmanagement wordt steeds belangrijker in de tandartspraktijk. Daarover hebben we tijdens de OK-dag op 21 november jl. met de OK-leden gesproken. Veel collegae hebben al een kwaliteitsmanagementsysteem, sommige denken serieus over certificering en een aantal is daar nog niet mee bezig.

Om de discussie aan te wakkeren heeft Vos Advies tijdens de OK-dag een presentatie gegeven over alle ins en outs van kwaliteitmanagement èn van de diverse mogelijkheden van certificering, waaronder een OVAP kwaliteitscertificaat. Als bestuur willen wij dit graag onder de aandacht brengen van alle OVAP leden.
Daarom bieden wij zowel Vos Advies als Roozeboom Consulting de mogelijkheid om zich voor alle leden te profileren middels bijgaande nieuwsbrieven. Door dit onder jullie aandacht te brengen hopen wij dat meer en meer collegae zullen besluiten tot het borgen van hun kwaliteit door het implementeren van een degelijk kwaliteitsmanagementsysteem.


Wij wensen u een gezond en collegiaal 2015 toe.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de OVAP,

Peter Lamark
voorzitter OVAP


    
    


 

congresbanner2019